100% здраве чрез йога практика

  • 21/09/2015 10:34
  • 0
Практиките са разнообразни, съобразени с индивидуалните нужди на всеки. Те осигуряват оптимално функциониране на целия организъм

Между тялото, ума и емоциите трябва да съществува хармония
и точно това осигуряват практиките в ЙОГА СТУДИО АЯЛИ: укрепване на физическото тяло, хармонизиране на емоциите, балансиране на неспокойния ум, уравновесяване на характера, достъп до скрития във всеки човек огромен творчески потенциал.

Всеки час е композиран, за да изпълни максимално тази функция, чрез умело съчетаване на асани, пранаяма, релаксация и концентрация, мантри, мудри. В края на часа ще се чувствате обновени, изпълнени с много нова сила.

 

Всяка програма

  • ви прави жизнени и енергични;
  • култивира гъвкавост - физическа и емоционална;
  • подобрява и увеличава енергийния поток в организма;
  • изчиства емоционални блокажи от сърцето;
  • въздейства върху мускулната и скелетната система;
  • оптимизира работата на всички органи и жлези с вътрешна секреция;
  • подобрява метаболизма, обработката на веществата и изхвърлянето на отпадните продукти, които възпретятстват свободното протичане на жизнените енергии;
АСАНИТЕ, които правим, повишават гъвкавостта, подобряват равновесието, засилват мускулите и успокояват ума. А когато съчетаем гъвкавост, равновесие, сила и вътрешен мир, ще можем да преодолеем всяко препятствие.
 
АСАНА е специфична поза на тялото, стабилно положение, в което тялото и ума са в спокойно, отпуснато, омиротворено състояние. Това е интеграция между тялото и ума, в което човек става съзнателен за потока от жизнена енергия в тялото си.
Редовното практикуване на асани има изключителен ефект върху човека. Всяка една има влияние върху различните нива на съществуване - физическо, умствено, емоционално, енергийно.
Асаните отварят енергийните канали и психо-енергийните центрове (чакри). Те подобряват и увеличават потока жизнена енергия, протичащ и усвояван от тялото.

На физическо ниво асаните стимулират цялото тяло и водят до неговото подмладяване. Разтягат и тонизират мускулите и сухожилията, подобряват гъвкавостта на гръбначния стълб. Стимулират работата на всички вътрешни органи и жлези с вътрешна секреция, подобрява се метаболизма и способността на тялото да изхвърля ненужни вещества и да се самолекува. Подобряват кръвообръщението и работата на сърцето.

Асаните въздействат и върху цетралната нервна система, предотвратявайки и оказвайки благотворно влияние върху редица психо-соматични състояние, стрес, депресии.
Подобрява се умственото и емоционалното състояние, като по естествен път се развива позитивен и градивен подход в живота.

ПРАНАЯМА, или дихателните упражнения, увеличава виталната енергия в тялото, повишава капацитета на дишане, подобрява жизнените функции на целия организъм и води до балансиране на нервната система и подобряване работата на мозъка.
ПРАНАЯМА е контрол, управляване на енергията чрез дишане.
Въздейства се пряко върху енергийното тяло на човека. Осъществява се връзката на тялото със слънчевия сплит (батерията на тялото), където се съхранява огромен потенциал от енергия.
Чрез пранаяма ние получаваме достъп до тази енергия и можем да я използваме за духовен растеж, физическо и ментално подмладяване.
ПРАНА е жизнената енергия, която съставя целия наш свят. Чрез различни дихателни техники ние се зареждаме от безкрайния запас около нас, за да можем да я използваме според различните нужди на тялото си. Прочистваме енергийните канали на тялото си от различни блокажи и ги балансираме, така че прана да може безпрепятствено да се движи из тялото ни.

На физическо ниво пранаяма развива капацитета на белите дробове и подобрява дихателния процес. По-голямо количество кислород се поема и усвоява от организма, което води до по-пълноценно изхранване на всички клетки и тъкани в организма, до тяхното по-добро функциониране, изчистване на организма от токсини и цялостно подмладяване. Подобрява се дейността на мозъка и нервната система, кръвообръщението и работата на вътрешните органи и системи. Изключително добре се повлияват заболявания, свързани с белите дробове и дихателната система. 

РЕЛАКСАЦИЯТА е съзнателно отпускане на тялото.
Тя води до чувство на свежест и спокойствие, бързо възстановяване при умора и лесно преодоляване на стреса.
По време на класовете правим релаксация в началото на заниманието, между асаните и в края.

Началната релаксация има зе цел кратка почивка на тялото и мозъка, поставяне на разделителна черта между ежедневните занимания, и йога-практиката. Така се настройваме за предстоящата практика, отърсвайки се от стреса и тревогите, настройвайки се на положителни вибрации.
Релаксацията между асаните цели да даде на тялото възможност да усвои и разпредели енергията, акумулирана с асаните, както и на мускулите да си починат и да възстановят своята еластичност.
Заключителната релаксация е по-дълга, и обикновено - любима част на учениците.
Съзнателно отпускаме всички мускулни групи, освобождаваме се от физическо и емоционално напрежение. Релаксацията на мускулите влияе върху ума и води до спокойствие. Тялото и ума са пряко свързани.

ЙОГА НИДРА, или йогийски сън, е техника, при която се дава възможност на ума да релаксира на границата между съня и бодърстването. Йога нидра отваря дълбоки нива на съзнанието, може да лекува болести, да дава тласък на нашите таланти и способности. Счита се, че 1 час Йога нидра се равнява на 4 часа обикновен сън.

ЙОГА НИДРА, или йогийски сън, е много дълбока релаксация, при която умът се намира в състояние между съня и бодърстването. Това са много градивни нива на умствена дейност и релаксираност, при която умът работи на така наречената АЛФА честота. Отварят се дълбоките нива на ума - подсъзнателното и несъзнателно ниво, най-голямата сила на човека. Така тази практика може да промени природата на ума и има дълбоко трансформиращо въздействие при редовно прилагане. Може да лекува болести, да променя вкоренени предубедености, нагласи и представи, да развива таланти и способности.

Чрез използването на санкалпа (утвърждаване на ваше желание, намерение или решение) и положителни твърдения по време на йога нидра, може да се промени коренно качеството на живота, здравето, емоционалните нагласи, чувството на щастие, положителна нагласа към света и удовлетвореност.

Целта на практиката е пълно освобождаване от физическо, емоционално и умствено напрежение. Тя е лесна, но много силна техника.

МАНТРИТЕ са звукови вибрация, използвана за освобождаване на съзнанието, пробуждане на чакрите и хармонизиране на цялата личност. Това е мистична енергия, изразена в звукова форма.
МАНТРИТЕ са срички, думи, стихотворения, най-често на санскрит. Те предизвикват в човек състояние на доброта и покой, вътрешна уравновесеност.


 

Обикновено мантрите са възхвала или благодарност към някое божество; но често са непреводими. В повечето случаи не е важен конкретният им превод - огромната им сила се крие във вибрацията им. Всяка сричка, от която са съставени, носи огромен енергиен заряд; във вибрацията им се крие неповторима сила.
Комбинацията от звуци във всяка мантра предизвиква точно определена вибрация в тялото. Нашето тяло също има вибрационно измерение. Всички клетки и атоми вибрират в хармония помежду си. Когато тази хармония се наруши на вибрационна ниво, започва разрушаване на тялото и ние започваме да умираме. В смъртта пулсацията на тялото спира, жизнеността на клетките умира и жизнените сили напускат тялото. Вибрациите са проявените признаци на жизнената енергия.

Въздействието на мантрите е директно върху чакрите и надите (енергийните канали), като ги балансират и освобождават от блокажи. Когато използваме комбинация от мантри или звукови срички, ние активираме и задвижваме скритите в тялото, възможности на тези вибрации. Някои вибрации, като Ом, се използват, за да се навлезе в дълбоко медитативно състояние. Ефектът на Ом стимулира осъзнаването. От научна гледна точка, Ом усилва алфа вълните и намалява бета вълните. Повишава се степента на субективното осъзнаване; ставаме по съсредоточени, спокойни и тихи. Когато използваме комбинация от вибрации, както е например при Махамритунджая мантра, Гаятри мантра и др., тези вибрации пренастройват смущенията във вибрационната система. С помоща тази мантра може ефективно да се въздейства на болестите и страданията.

Мантрите защитават ума от отрицателното, могат напълно да променят неговото състояние, като трансформират енергията и вътрешната му атмосфера. Умът притихва, успокоява се, премахва се умственото напрежение и се балансира умствената дейност, развива се по-голяма сензитивност.
Активното съзнание става по-спокойно и ние получаваме увереност в себе си, подобряваме отношението си към живота, чувстваме вътрешна сила да извира дълбоко в нас. По същия начин паметта, концентрацията, взаимодействието с околната среда - всичко това се подобрява.

МУДРИТЕ са жестове на ръцете и положение на пръстите.
Според древноиндийските лечители те поддьржа енергийното равновесие в организма. Мудрите не заместват традиционната медицина, а я допълват. Упражненията са лесни за изпьлнение, не изискват никакво мускулно напрежение и могат да се правят навсякъде: в леглото, по време на пътуване, докато гледаме телевизия или се излежаваме на плажа.
 

Според индийските лечители тези прости упражнения с длани деблокират каналите, по които жизнената енергия протича през нашето тяло. Като събираме краищата на пръстите си или притискаме с пръст вътрешната страна на дланта, постигаме ефект, подобен на акупунктурата: стимулирайки нервните окончания, оказваме влияние върху различни органи. 

Медитацията....е един различен свят.
Това е състояние на релаксация и вътрешна концентрация върху обект или мисъл, или състояние на (о)съзнаване. Медитацията изисква обръщане на вниманието навътре, оттеглянето му от външния свят.
Ползите от медитацията са многобройни:
*дълбока релаксация на тялото и ума;
*освобождаване на негативни емоции;
*преодоляване на стреса;
*хармонизиране на енергията на физическото и финните тела;
*постигането на по-добра концентрация, здраве, както и по-високо ниво на съзнанието.
Медитацията е средство за себепознание и дори лечение на някои заболявания.

Изгодни оферти за дрехи

ЙОГА е най-бързият и сигурен път към живота, за който мечтаете!